DO POBRANIA

Films from the Plenary Sessions will be available soon on the EAAPwebsite www.eaap.org ONLY for EAAP Individual Members
Information how to apply to become an Individual Member is available here
PDF presentations and book of abstracts are available here

MIEJSCE I DATA


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SGGW
Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa, Polska 

31 sierpnia - 4 września 2015
 

KRAJOWE FORUM NAUKA-PRAKTYCE


KRAJOWE FORUM NAUKA-PRAKTYCE odbędzie się w piątek 4 września w godz. 8.30 – 18.00.
Aula I, Budynek 23

Sesja będzie tłumaczona symultanicznie na polski i angielski.


Obrady  przeznaczone są przede wszystkim do polskiego środowiska zootechnicznego, jednak uczestniczyć w nich będą mogli również zainteresowani uczestnicy sesji naukowych Zjazdu.
Referaty wygłoszą i dyskusję poprowadzą goście zaproszeni przez Polski Komitet Naukowy i EAAP, z Polski i ze świata.

Program

0830 - 1230 Monitoring jako pomoc w zarządzaniu stadami bydła i trzody chlewnej
Prowadzący dyskusję : Zygmunt Maciej Kowalski
 
  • Monitoring prawidłowości żywienia krów mlecznych w okresie przejściowym - Zygmunt Maciej Kowalski, Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • Monitoring dobrostanu i zdrowia krów mlecznych - Christopher Harold Knight, Institute of Veterinary Clinical and Animal Sciences, University of Copenhagen, Denmark
  • Afrykańska gorączka świń w Europie – monitoring i kontrola rozprzestrzeniania się. - Zygmunt Pejsak , Instytut Weterynarii w Puławach
  • Monitoring chorób endemicznych w stadach trzody chlewnej - Dominiek Maes, Ghent University, Belgia
1400 - 1800 Selekcja genomowa w praktyce
Prowadzący dyskusję: Ignacy Misztal
 
  • Wstęp do selekcji genomowej: aktualny stan wiedzy, koszty i korzyści, trudności w zastosowaniach komercyjnych - Ignacy Misztal, University of Georgia, USA
  • Selekcja genomiczna w praktyce - Tom J. Lawlor, Holstein Association USA, Brattleboro, VT, USA
  • Nauka płynąca z wdrażania w praktyce oceny genomowej u różnych gatunków zwierząt domowych - Daniela Lourenco, University of Georgia, USA
  • Aktualny stan selekcji genomowej w polskiej hodowli bydła mlecznego - Marcin Pszczoła, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Partnerzy